fbpx

Kainų politika​

Baltijos-Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikos kainodarą sudaro bazinė (pagrindinė) kainodara, kurią apima Klinikos komercinių paslaugų kainų sąvadas ir išimčių sistema iš numatytos ir patvirtintos bazinės kainodaros.

Klinikos komercinių paslaugų kainų sąvadas, esantis Klinikos bazinė kainodara, visais atvejais taikomas asmeniui (pacientui), jei asmeniui (pacientui) nėra taikoma išimčių sistemoje nustatytas pagrindas /-ai (atvejis /-ai).

Išimtys iš Klinikos komercinių paslaugų kainų sąvado, kai taikomas atskirų sutarčių pagrindu sudarytas Klinikos paslaugų kainynas / -ai, yra tokios (bendros asmenų grupės):

 • esant asmens draustumui su privačiu sveikatos draudimu pagal Klinikos ir draudimo bendrovės sudarytą sutartį;
 • esant asmens draustumui su valstybiniu sveikatos draudimu pagal Klinikos ir TLK sudarytą sutartį, kurios socialinis ir viešųjų poreikių tikslas yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų asmenims prieinamumas;
 • esant asmens pasirinkimui Klinikos pagerintos paslaugos ir sutikimui apmokėti kainos skirtumą tarp Klinikos pagerintos komplektacijos paslaugos ir Bazinės komplektacijos paslaugos.
 • esant Klinikos ir trečio asmens sudarytai sutarčiai dėl paslaugų už asmenį apmokėjimo / kompensavimo;
 • esant ES šalies narės neapdraustam asmeniui;
 • esant ne ES šalies narės neapdraustam asmeniui;
 • esant kitai nuolaidų sistemai ar pagrindui;
 • esant būtinosios medicinos pagalbos asmeniui (pacientui) poreikiui.

Konkrečiam pacientui taikomas konkretus Klinikos paslaugų kainynas, jei šis atitinka kainodaros, sutartyje ir kainyne nustatytus kriterijus ir pagrindus.

PASTABOS:

 • Baltijos-Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika neįsipareigoja teikti paslaugų su nuolaidomis;
 • Kainyne nurodytos kainos yra orientacinės. Galutinė suma už suteiktą paslaugą yra apskaičiuojama klinikos registratūroje po paslaugos suteikimo.
 • Visais atvejais medicininės paslaugos apimtis bei jos kaina aptariama su pacientu konsultacijos metu prieš planuojamos paslaugos atlikimą, atsižvelgiant į jos sudėtingumą, trukmę, paciento sveikatos būklę bei visas galimas papildomas išlaidas.
 • Kainos už medicinos priežiūros paslaugas (tas pačias procedūras ar tokį patį gydymą) gali skirtis.
 • Klinikoje suteikiamų paslaugų kainos gali keistis bet kuriuo metu be įspėjimo;
 • Paciento sveikatos būklė gali pareikalauti papildomų paslaugų ar gydymo neapsiribojant apibrėžtomis, pvz., papildomas laikas su tuo pačiu gydytoju, specialistu ar kita sąlyga nei numatyta.
 
Informuojame, kad Baltijos-Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikoje visos paslaugos yra mokamos. Siekiant išimčių ar nuolaidų Pacientui (ar jo Atstovui) privaloma laikytis KAINŲ POLITIKOJE ir KLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖSE nustatytų įpareigojimų ir tvarkos.