fbpx

Psichologija

PSICHOLOGO KONSULTACIJOS ASMENIMS, TURINTIEMS PROBLEMINĮ ALKOHOLIO VARTOJIMĄ AR PRIKLAUSOMYBĘ

Psichologo, specializuoto priklausomybių srityje, konsultacijos asmenims turintiems alkoholio vartojimo sunkumų yra reikalingos ir naudingos. Priklausomybės, kaip ligos specifiką žinančio psichologo konsultacijos yra būtinos ne tik siekiant geriau pažinti save, savo ligą, bei norint įvaldyti nesuvaldomus impulsus, bet ir apskritai pagerinti savo psichosocialinį funkcionavimą. Yra siūloma atlikti nuo kelerių iki 10 konsultacijų. Konsultacijos yra individualios. Jų metu dirbama su šiomis priklausomų asmenų psichosocialinio funkcionavimo sritimis:

  • Problemos pripažinimas, ilgalaikio tikslo suformulavimas (pvz., nevartoti alkoholio), priemonių tikslui pasiekti numatymas, jų praktinis taikymas kasdienybėje. Kol alkoholio vartojimo problema yra neigiama, tol trūksta vidinės motyvacijos, vyksta pasipriešinimas pokyčiui.
  • Savęs smerkimo stabdymas. Priklausomybės kaip ligos ar problemos, kurią galima spręsti atskyrimas nuo neigiamo savęs vaizdo. Išsitapatinimas iš „pijoko“ ar „alkoholiko“ vaidmens.
  • Vartojimo konteksto ištyrimas, dirgiklių vedančių link alkoholio vartojimo atpažinimas. Kiekvieno asmens alkoholio vartojimo paternas (modelis) yra individualus ir unikalus. Atpažįstant situacijas, kuriose dažniausiai kyla alkoholio vartojimo impulsai, galima mokytis keisti savo reakcijas ir atsaką į tam tikrus dirgiklius.
  • Problemų sprendimo įgūdžio lavinimas. Mokymasis suformuluoti problemas, identifikuoti jų sprendimo būdus, bei juos įgyvendinti. Asmenims turintiems polinkį į priklausomybę neretai pritrūksta dviejų dalykų: savęs kaip pajėgaus, galinčio spręsti problemas matymo ir nuoseklių, paprastų problemų sprendimo žingsnių įgyvendinimo.
  • Silpnų savo vietų atpažinimas ir įsivardijimas. Mokymasis priimti ir stiprinti savo silpnąsias vietas (pvz., nemoku pasakyti „Ne“), įsivardinti stipriąsias puses.
  • Atjautos sau praktikavimas. Mokymasis tinkamai pasirūpinti savimi emociškai sunkiomis akimirkomis.
  • Komunikacijos gerinimas. Mokymasis tinkamai išreikšti save, savo jausmus, poreikius, norus santykyje su kitais. Ribų santykiuose su kitais brėžimas.
  • Atkryčio prevencija. Atkrytis yra dažnai pasitaikantis reiškinys sveikstančio nuo priklausomybės asmens gyvenime. Išsamiai išanalizuotas, atkrytis gali būti itin naudinga medžiaga padedanti užkirsti kelią ateities atkryčiams.
  • Asmeninio gyvenimo gerinimas. Apžvelgiamos įvairios gyvenimo sferos, iškeliami tikslai ir konkretūs žingsniai pageidaujamai sferai gerinti.
  • Socialinio gyvenimo gerinimas. Ieškoma naujų, prasmingų laisvalaikio leidimo būdų.

 

Psichologo konsultacijos gali būti derinamos kartu su lazerio terapija, kuri padeda lengvinti fiziologinę priklausomybės pusę

Psichologo konsultacijos kaina 70 Eur.

Daugiau informacijos tel. 8 5 234 2020.

Gydytojai