fbpx

Kraujagyslių chirurgija

Iš­sip­lė­tu­sios ar­ba va­ri­ko­zi­nės ko­jų ve­nos  – la­bai pa­pli­tu­si li­ga. Va­ri­ko­ze ser­ga maž­daug 20 pro­c. vy­rų ir apie 40 pro­c. mo­te­rų.

Va­ri­ko­zi­nes ko­jų ve­nas bū­ti­na gy­dy­ti ne tik dėl gro­žio. Ne­gy­dant iš­si­plė­tu­sio ve­nų tink­lo, pa­kin­ta ko­jų odos būklė, va­ri­ko­zės pa­žeis­to­se ve­no­se la­bai pa­di­dė­ja trom­bo­zės pa­vo­jus.

Jū­sų ko­joms rei­ka­lin­ga gy­dy­to­jo pa­gal­ba, jei:

 • pa­ste­bi­mai iš­šo­ku­sios krau­ja­gys­lės/ve­nos,
 • va­ka­re jau­čia­te ko­jų sun­ku­mą,
 • ma­ty­ti ryš­kus ko­jų pa­ti­ni­mas,
 • ko­jos nuo­lat pa­var­gu­sios,
 • jas daž­nai sui­ma mėš­lun­gis,
 • iš­si­plė­tu­sios ve­nos ne­ma­lo­niai pul­suo­ja,
 • ko­jos skaus­min­gos pri­si­lie­timams,
 • odo­je at­si­ra­do pig­men­ti­nių dė­mių, pa­ki­to odos spal­va,
 • ko­jų, ypač blauz­dų, odos nie­žu­lys,
 • pė­dos ar čiur­nos sri­ty­je pa­gau­sė­jo ka­pi­lia­rų ar at­si­ra­do iš­si­plė­tu­sių krau­ja­gys­lių tink­las.

Baltijos-Amerikos klinikoje taikome įvairius išsiplėtusių kojų venų gydymo metodus, tad jeigu susidūrėte su šia problema, nedelskite ir užsirašykite kraujagyslių chirurgo konsultacijai.

Atliekame šias paslaugas:

 • Gydytojo angiochirurgo konsultacija
 • Kojų venų ultragarsinis ištyrimas
 • Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas
 • Žaizdų perrišimas
 • Venų skleroterapija
 • Kojos arterijų šuntavimas
 • Konservatyvus giliųjų venų uždegimo gydymas
 • Konservatyvus paviršinių venų gydymas
 • Venų gydymas lazeriu
 • Flebektomija, varicektomija, miniflebektomija (chirurginis venų gydymas)
 • Kojų arterijų ultragarsinis ištyrimas
 • Rankos arterijų ultragarsinis ištyrimas
 • Pilvo ir dubens kraujagyslių ultragarsinis ištyrimas

 

Daugiau informacijos tel. 8 5 234 2020.

Gydytojai